CC Condominium 3

  • CC Condominium 3
  • CC Condominium 3
  • CC Condominium 3
  • CC Condominium 3
  • CC Condominium 3

Gallery

ข้อมูลโครงการ
 
Project name

CC Condominium 3

Project type

Condominium

Number of room 3,152 rooms
Location

Soi khoi noi

Beach distance 5 KM.

 

ที่ตั้งโครงการ

ตำแหน่งจุดที่ตั้งของโครงการ

Contact

สอบถามข้อมูลโครงการ โปรโมชั่นโครงการ

Contact Form
038-041111