โครงการบ้านประชารัฐ

ตามที่รัฐบาลได้จัดทำโครงการบ้านประชารัฐ เพื่อสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนมีที่อยู่อาศัย เป็นของตนเองโดยมีมาตราการผ่อนผันในการพิจารณาให้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน ตลอดจนยังมีเงื่อนไขพิเศษดังนี้

  1. ส่วนลดพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของราคาที่อยู่อาศัย
  2. ยกเว้นค่าส่วนกลาง 1 ปี
  3. เจ้าของโครงการรับผิดชอบค่าโอนกรรมสิทธิ์ ร้อยละ 2 ของราคาที่อยู่อาศัย และค่าธรรมเนียมจดจำนองร้อยละ 1 ของมูลค่าจดจำนอง
  4. อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติ ระยะเวลาผ่อนสูงสุดถึง 30 ปี
  5. ธนาคารผ่อนปรนสัดส่วนความสามารถ ชำระหนี้ ต่อรายได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดติดต่อสำนักงาน CC Condominium ตามที่อยู่ข้างต้นหรือ

ติดต่อมายังหมายเลข 038-041111, 081-8621652 โดยด่วนเนื่องจากมีวงเงินจำกัด

www.facebook.com/CCcondo/